Menu
Cart 0

นโยบายการเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงิน

การเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงิน

1).ทางเรามีนโยบายการเปลี่ยนสินค้าหรือไม่?

Organic Pavilion มีความระมัดระวังในการห่อสินค้าและจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมากที่สุด อย่างไรก็ตามในกรณีที่สินค้าถูกจัดส่งโดยความผิดพลาดจากทางเรา ทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนสินค้าให้สำหรับสินค้าชนิดเดียวกัน ทางบริษัทอาจเสนอการคืนเงินให้หากไม่มีสินค้าชนิดนั้น

2).วิธีในการรายงานสินค้าที่บกพร่อง

ถ่ายภาพสินค้าที่ได้รับความเสียหายหรือที่ทางบริษัทส่งผิดไป ส่งรูปถ่ายและข้อความมาที่ LINE (Line ID: organicpavilion) หรือ อีเมล (cs@organicpavilion.com) ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้สินค้า

3).ขั้นตอนในการคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้า

Organic Pavilion จะมีการนัดหมาย ในการคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้าชนิดนั้น ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันตามที่นัดหมาย โปรดตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิม(ทั้งตัวสินค้าและกล่องพัสดุ) Organic Pavilion ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หากพบว่าสินค้าดังกล่าว ได้มีการเปิดหรือใช้แล้ว สำหรับการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับ นโนบายของวิธีการชำระเงินและบัตรเครดิต อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ