Menu
Cart 0

จ้าวทอง ปุ๋ยอินทรีย์ (1kg)

Jao Thong

  • 99.00 ฿


ผลิตในประเทศ : ไทย

ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา จ้าวทอง

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณอินทรีย์หรือวัตถุรับรอง (OM) 20%

ประโยชน์  ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ช่วยให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิดแต่เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์อยู่น้อยจึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช

พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้ได้กับข้าวโพด พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมันและยางพารา พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า

คำแนะนำ ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยอินทรีย์ให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1.ก่อนใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ควรจำกัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไปในดิน

2.ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรกลบดิน ในกรณีมีการให้น้ำ ควรให้น้ำแต่น้อยๆก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3.ควรเก็บปุ๋ยอินทรีย์ในภาชนะปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

We Also Recommend