Menu
Cart 0
Mr. & Mrs. Brown Flaxseeds (250 gm) - Organic Pavilion

Mr. & Mrs. Brown Flaxseeds (250 gm)

Mr. & Mrs.

  • 160.00 ฿


วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศ : เปรู

Flaxseed หรือ Lin seeds มีไขมันดี ประกอบไปด้วย โอไมก้า 3 และ 6 ทีจำเป็นต่อร่างกาย และคนเราไม่สามารถผลิตเองได้

  • Flaxseed สามารรถป้องกัน และต่อต้านโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคระบบย่อยอาหาร
  • ป้องกันการเกิดความดันโลหิตสูง
  • ป้องกันโรควัยทอง ลดความรุนแรงของอาการ
  • Brown Flaxseed มีขนาดเล็กกว่า Golden Flaxseed เปลือกแข็งกว่า แต่มีน้ำมันแฟล็กมาก
เพื่อคุณค่าสารอาหารสูงสูด ควรคั่วบดให้ละเอียดก่อนการรับประทาน

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

We Also Recommend