Menu
Cart 0
Perfect Earth Organic Chia (225gm) - Organic Pavilion

Perfect Earth เมล็ด Chia ออร์แกนิค (225gm)

Perfect Earth

  • 236.00 ฿


ผลิตในประเทศ : ไทย

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้รับการรับรองโดย : ECOCERT

PERFECT EARTH - “ เพอร์เฟ็ค เอิร์ธ”
“ เพอร์เฟ็ค เอิร์ธ” เริ่มต้นขึ้นจากคนสองเจเนอเรชั่นที่พวกเขามีความฝันและอยากแบ่งปันความฝันที่คล้ายคลึงกัน โดยการ สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่งและเป็นที่น่าสนใจให้กับเกษตรกรและครอบครัว ของพวกเขา เมื่อเราเห็นพ้องต้องกัน เราจึงลองปลูกพืชแบบอินทรีย์บนดินที่ได้รับการรับรองอินทรีย์ รสชาติที่ได้ออกมาเป็นรสชาติแบบธรรมชาติ ไม่ผิดเพี้ยน และมีความอร่อยกว่าเดิมอย่างน่าท่ึง ดังนั้นเราจึงหาวิธีและหนทางที่จะผลิตอาหารที่พิเศษนี้มอบให้กับคนทั่วโลก โดยทำงานร่วมกันกับเกษตรกรในชนบทที่ด้อย พัฒนาและในพื้นที่ที่แน่ใจได้ว่าเกษตรรักเคารพและหวงแหนในพื้นที่ของเขา และทำการเกษตรแบบยั่งยืนและได้รับอย่าง ส่วนแบ่งอย่างเป็นธรรม เราแบ่งปันความเชื่อที่ว่าสิ่งมีชิวิตจำเป็นต้องได้รับอาหาร และสิ่งนี้จึงเป็นตัวเชื่อมโยงสำคัญระหว่างมนุษยชาติกับธรรมชาติ ดังนั้นความฝันของ “ เพอร์เฟ็ค เอิร์ธ” จึงเริ่มต้นด้วยอาหารอร่อย ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลูกแบบอินทรีย์ ที่ดีต่อดิน ดีต่อเกษตรกรรวมถึงดีต่อครอบครัวของพวกเขา โลกของเราจะอุดมสมบูรณ์และน่าอยู่ได้หากเลือกผลิตภัณฑ ์“ เพอร์เฟ็ค เอิร์ธ” เพราะเพอเฟคเอิร์ธช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และช่วยสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้น

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

We Also Recommend