Menu
Cart 0
Perfect Earth Organic Instant Noodles Tom Yum เพอร์เฟคเอิร์ธ บะหมี่ข้าวกล้องออร์แกนิคกึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำ (85 g) - Organic Pavilion

Perfect Earth Organic Instant Noodles Tom Yum เพอร์เฟคเอิร์ธ บะหมี่ข้าวกล้องออร์แกนิคกึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำ (85 g)

Perfect Earth

  • 39.00 ฿


Perfect Earth Organic Instant Noodles Tom Yum เพอร์เฟคเอิร์ธ บะหมี่ข้าวกล้องออร์แกนิคกึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำ (85 g)

Country produced : Thailand

Perfect Earth Organic Instant noodles. Gluten Free, Non-GMO, No MSG, Noodles produced by baked Organic Rice 100% and Organic Seasoning. Certified by USDA, Ecocert and Healthier Choice

 

How to cook

1. Microwave : Put the noodles in a bowl, add 350 ml of water, pour the seasoning powder. then close the bowl and put in the microwave for 3 minutes (800 watts), take out the bowl, stir well, cover and leave for 2 minutes, stir the ingredients together, ready to serve.

2. Hot water filling : Pour the noodles with seasonings into a bowl, add 350 ml of boiling water, then cover the bowl for about 5 minutes, then stir the noodles and ingredients together, cover the lid for 2 minutes, stir the ingredients together, ready to serve

 

Thai Registration FDA No. : 57-2-05759-6-0023

Organic Certification : USDA, Ecocert, Healthier Choice

 

Perfect Earth Organic Instant Noodles Tom Yum เพอร์เฟคเอิร์ธ บะหมี่ข้าวกล้องออร์แกนิคกึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำ (85 g)

ผลิตในประเทศ : ไทย

เพอร์เฟคเอิร์ธ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออร์แกนิค ปราศจากกลูเตน เส้นบะหมี่ผลิตจากการอบข้าวกล้องออร์แกนิค 100% และผงปรุงรสอินทรีย์ ไม่ใช้วัตถุดิบที่ตัดแต่งหรือดัดแปลงพันธุกรรม และไม่ใส่ผงชูรส ได้รับรองมาตรฐาน USDA ECOCERT และ Healthier Choice

 

วิธีปรุง

1. ไมโครเวฟ : นำบะหมี่ใส่ชาม เติมน้ำ 350 มิลลิลิตร เทผงเครื่องปรุง จากนั้นปิดชาม ใส่ไมโครเวฟตั้งเวลา 3 นาที(800 วัตต์) นำชามออกมา คนให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้ 2 นาที คนส่วนผสมให้เข้ากัน พร้อมเสิร์ฟ

2. เติมน้ำร้อน : นำบะหมี่พร้อมเครื่องปรุง เทใส่ชาม เติมน้ำเดือด 350 มิลลิลิตร จากนั้นปิดชาม ประมาณ 5 นาที จากนั้นคนเส้นและส่วนผสมให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้ 2 นาที คนส่วนผสมให้เข้ากัน พร้อมเสิร์ฟ

 

เลขจดแจ้ง อย. : 57-2-05759-6-0023

ใบรับรองสินค้าอื่นๆ (ถ้ามี) USDA, Ecocert, Healthier Choice

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

We Also Recommend